Sofie Graff Nesse arbeider med forretningsutvikling. Sofie har en master i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole, og har tidligere jobbet som revisor. Sofie har betjent større klienter innen investerings - og eiendomsbransjen. Med dette er hun kjent med reguleringskrav og normer innen bransjen. Sofie har stor interesse for digitalisering og teknologi. Hun har jobbet med digitaliserings- og effektiviseringsprosesser innad i Deloitte, samt bistått klienter med effektivisering ved bruk av digitale virkemidler. Sofie har også vært involvert i multinasjonale revisjonsoppdrag, og har med koordinering av team på tvers av landegrenser. Sofie har arbeidet mye med anbudsprosesser mot større selskaper i Norge.

Arbeidserfaring

  • Forretningsutvikler, Wiersholm, 2018
  • Revisor, Deloitte, 2016

Utdannelse

  • Master i Finansiell Økonomi, Norges Handelshøyskole, 2014
  • Bachelor i Økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole, 2011