Ståle O. Meleng arbeider med næringseiendom, med hovedvekt transaksjoner, utleie og forvaltning samt strukturering av eiendomsprosjekter. Han har håndtert flere store utbyggingsprosesser fra tomteervervet, gjennom prosessene med regulering og byggetillatelser, med inngåelse og oppfølgning av entreprisekontrakter, samt ved finansieringen og realisering av verdiene i prosjektene.

Ståle har også bred erfaring fra prosedyre og tvisteløsning, herunder entreprise-, nabo-, sameie- og festetvister. Han blir ofte benyttet som foredragsholder innenfor alle relevante næringseiendomstemaer.

Ståle er rangert som en av Norges ledende eiendomsrettsadvokater av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Clients praise Ståle Meleng as being "very customer-oriented and available," adding that he is able to handle "a broad range of real estate topics."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

  • Ståle ledet Wiersholm-teamet som bistod et Pareto-syndikat med salget av Gjelleråsen Eiendom til Ragde Eiendom og Canica Eiendom. Gjelleråsen Eiendom leier ut hovedanlegget til Arcus-Gruppens produksjons-, lager- og logistikkvirksomhet.
  •  
  • Ståle ledet Wiersholm-teamet som bistod Ferd Eiendom med struktureringen, innsalget og etableringen av et samarbeidsprosjekt (joint venture) med Selvaag Bolig for utbyggingen av Tiedemannseiendommen.

Arbeidserfaring

  • Partner, Wiersholm, 2014
  • Advokat, Wiersholm, 2010
  • Advokat, BA-HR, 1999-2010

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 1999