Trond Bjerkan arbeider hovedsakelig med verdipapirrett. Han har bl.a. erfaring fra Finanstilsynets verdipapirseksjon, og han har vært styresekretær i Finanstilsynet. Bjerkan har også en mastergrad fra King´s College London innen finans- og verdipapirrett.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2010
  • Fast advokat, Wiersolm, 2005
  • Dommerfullmektig ved Vest-Telemark tingrett, 2004-2005
  • Rådgiver, Finanstilsynet, verdipapirseksjonen, 2001-2004
  • Styresekretær, Finanstilsynet, 2001-2002
  • Førstekonsulent i Finanstilsynet, seksjon for tilsyn med eiendomsmeglere og inkassoforetak, 1998-1999 og 2000-2001
  • Advokatfullmektig, adv.fa. Røstum, Bjerkan & Stav ANS, 1997-1998

Utdannelse

  • LL.M, King´s College, University of London, 2000
  • Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1997