Thomas G. Naalsund arbeider med rådgivning og tvisteløsning, inkludert prosedyre og forhandlinger, for norske og utenlandske klienter, særlig innen energisektoren (olje og gass). Erfaringen omfatter både kontraktsrettslige og regulatoriske temaer.

Thomas har også særlig kompetanse innen offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett, samt forsikringsrett/ pensjon.

Thomas har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig saker for norske domstoler og voldgiftsretter. Han har også erfaring fra norsk og internasjonal voldgift, EFTA-domstolen og den europeiske menneskerettsdomstolen.

Thomas er rangert som en av Norges ledende eksperter på tvisteløsning, konkurranserett og offentlige anskaffelser av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500. Han rangert som en av Norges ledende advokater på offentlige anskaffelser i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Thomas Naalsund is well regarded for his expertise in state aid and public procurement. Sources note that "he can see the whole picture and very quickly identify the key points and difficult areas that we need to focus on." Clients describe him as “a very good strategist when building a case for court,” adding that “his client service is excellent.”

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Prosessoppdrag for staten ved Olje- og energidepartementet i søksmål for Oslo tingrett om gyldigheten av endring av forskrift om tariffer i Gassled. Staten ble frifunnet for krav om ugyldighet av forskriftsendring og et svært betydelig erstatningskrav.
 •  
 • Flere prosessoppdrag for oljeselskap i internasjonale voldgiftssaker (ICC) om prisjustering i langsiktige gassalgskontrakter.
 •  
 • Omfattende utredningsoppdrag for Gassco om fastsettelse av nye tariffer i Gassled.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm 2016
 • Partner, Kluge Advokatfirma, 2010
 • Advokatfullmektig/advokat, Regjeringsadvokaten, 2000

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett, 2008
 • LLM (Master of Laws), London School of Economics, 2004
 • Cand. Jur., Universitetet i Oslo, 2000