Tiril Norvoll arbeider hovedsakelig med kommersielle kontrakter innen energisektoren. Hun har erfaring med bygg- og anleggskontrakter i offshoresektoren og andre standardkontrakter som brukes av både offshore- og fornybar energi-sektoren (f.eks. NTK, NSC, FIDIC).

Tiril har erfaring fra voldgift, forhandlinger og utarbeidelse av kommersielle kontrakter innen offshore- og fornybar energi-sektoren.

Tiril er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2014

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2014