Tonje Østgård jobber hovedsakelig med prosedyre og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitet i Tromsø, 2017
  • Juridiske valgfag, Bond University, 2016