Ulrike Graf Rugtveit arbeider med tvisteløsning, prosedyre og rådgivning innenfor arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018
  • Delstudier, University of Southampton, Southampton Law School, 2017