Vilde Stuvøy Heggen arbeider med tvisteløsning, straffeprosess, bankrett, hvitvaskingsloven og digital valuta.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018
  • Dommerfullmektig, Sunnhordland tingrett, 2017
  • Advokatfullmektig, Group Legal i Nordea Bank Norge ASA, 2015
  • Rådgiver, Statistisk Sentralbyrå, 2014

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2014