Hovedsamarbeidspartner for Redd Barna

Vi støtter arbeidet for å styrke barns rettssikkerhet

Wiersholm har en sterk tradisjon for pro bono-arbeid og mener strategisk og langsiktig samarbeid har best effekt. 1. januar 2019 inngikk vi en femårig avtale om å være hovedsamarbeidspartner for Redd Barna.

Redd Barnas hovedfokus er barns rettigheter og utdanning, noe vi mener passer godt med vår virksomhet som juridisk kompetansebedrift. Satsing på barn, unge og utdanning legger grunnlaget for samfunnsutvikling og vekst både lokalt og globalt.

Vår juridiske kompetanse er verdifull for Redd Barna, og vi bidrar både faglig og økonomisk til organisasjonens viktige arbeid både på interne og eksterne arenaer i denne femårsperioden.

Samarbeidet vårt går langs tre akser:

  • Vi bidrar med pro-bono rådgivning i henhold til Redd Barnas behov.
  • Vi støtter prosjekter økonomisk.
  • Vi har en felles trainee-ordning kalt Responsible Business Trainee.
Birgitte Lange, Generalsekretær hos Redd Barna

Pro bono

Det er svært viktig for oss i Wiersholm å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. Vår oppfatning er at et slikt ansvar må trekkes ut over vår kjernevirksomhet.  Gjennom vårt samarbeid med Redd Barna bistår vi som Redd Barnas juridiske rådgiver i Norge.

Barns rettigheter i Myanmar

Wiersholm bidrar årlig med 500.000 kroner til Redd Barnas arbeid for barns rettigheter i Myanmar. I tillegg bidrar ansatte på frivillig basis som fastgivere til samme prosjekt gjennom lønnsgiv.

Prosjektet i Myanmar fokuserer på barns læring og sikkerhet i skolen, barns beskyttelse fra vold og godt styresett for barns rettigheter. Målgruppen for prosjektet er barn i alderen 8-18 år.

Les mer om Redd Barnas prosjekt i Myanmar her.

Responsible Business Trainee

Responsible business trainee-programmet gir deg en mulighet til også å jobbe med et rettsområde utenfor forretningsjussen for en organisasjon som kjemper for barns rettigheter i Norge og i utlandet.

Les mer om Responsible business traineeprogrammet her.

Christel Søreide, CSR-partner