Wiersholm har utviklet en digital løsning for mottak av varsler. Løsningen ivaretar krav til informasjonssikkerhet og anonymitet, samtidig som den legger til rette for kryptert kommunikasjon med varsleren.
  • Løsningen er kryptert, og tilgjengelig fra en hvilken som helst PC med internettoppkobling.
  • Nettsiden kan tilpasses organisasjonens krav med hensyn til visuell utforming og identitet, samt innhold.
  • Løsningen er tilgjengelig via en «varslingsknapp» på internettsider og intranettsider, og Wiersholm vil være behjelpelige med å sette opp dette teknisk.