Aktuelt

Nyhetsbrev

Rentebegrensningsreglene i strid med EØS-avtalen

Publisert: onsdag, 11.mai 2016

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig åpnet en formell sak mot Norge og Finansdepartementet. ESA er av den oppfatning at sider ved de norske rentebegrensingsreglene er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett. Vi gjennomgår ESAs syn på dette i det følgende. 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

Publisert: onsdag, 11.mai 2016

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt i dag, onsdag 11. mai. På skatteområdet er de foreslåtte endringene av begrenset betydning, men det er foreslått små justeringer i reglene for bl.a. verdipapirfond, formuesskatt, eiendomsskatt, avskrivninger for vindkraft mv. I det følgende gjennomgår vi de viktigste endringene. 

Nyhetsbrev

Skatteforliket

Publisert: fredag, 6.mai 2016

Onsdag 5. mai 2016 ble det oppnådd enighet i Stortingets finanskomité (unntatt SV) om skattereformen. Forliket følger opp Scheel-utvalgets innstilling fra 2014 og regjeringens skattemelding «Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst» fra høsten 2015. Her gir vi deg hovedpunktene i skatteforliket. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Statoil

Publisert: tirsdag, 3.mai 2016

Wiersholm har bistått Statoil i forbindelse med salget av sin 15% andel i Edvard Grieg-feltet samt visse tilknyttede interesser til Lundin Petroleum mot oppgjør i aksjer.  

Arrangementer

Lunsjseminar
8.juni

Non-compete klausuler ved oppkjøp

På dette lunsjseminaret ser vi nærmere på hvordan kjøper kan beskytte seg mot konkurranse fra selger.

Event
24.august

Wiersholm Open 2016

Wiersholm Open er et sykkelritt for klienter, samarbeidspartnere og ansatte. Open er en hard, men uformell konkurranse der kvinner og menn får testet ut formen og utfordret seg selv og hverandre.

Konferanse
1.desember

Nordic Buy Out Forum 2016

Nordic Buy Out Forum er en viktig arena for Venture Capital/Private Equity bransjen og andre aktører med tilknytning til transaksjonsmarkedet. Anerkjente foredragsholdere vurderer fremtidsutsikter og deler sine erfaringer og analyser.

One of the few firms able to combine strong legal skills, industry experience and commercial thinking. Thanks to its size it can advise on all legal areas when needed.