Aktuelt

Nyhetsbrev

Innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter

Publisert: fredag, 20.januar 2017

Familien av standardkontrakter for byggeprosjekter på norsk sokkel ble revidert og utvidet i 2015, og dermed fikk bransjen et oppdatert grunnlag for kontrahering mellom operatør og hovedleverandør (NF 15, NTK 15 mv.). Med utgivelsen av nye standard innkjøpsbetingelser (NIB 16) har man tatt et steg videre, med sikte på at hele næringskjeden skal kunne kontrahere basert på standardvilkår som er bygget over samme lest. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til årets nordiske advokatfirma av The Lawyer

Publisert: tirsdag, 17.januar 2017

Rekordmange advokatfirmaer kjempet i år om å bli nominert.  

Nyhetsbrev

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017

Publisert: mandag, 2.januar 2017

Viktigst er at skattekontoret får utvidet endringsadgang til 5 år, selv om skattyter har gitt riktige og fullstendige opplysninger. Les mer om de viktigste endringene her. 

Nyheter

Nytt år og to nye partnere i Wiersholm

Publisert: mandag, 2.januar 2017

Den 1. januar 2017 tiltrådte Kristian Martin Lind og Kristine Hasle Øverby som partnere. Begge har lang fartstid i Wiersholm når de nå går inn i partnerskapet.  

Arrangementer

Lunsjseminar
1.februar

Ny eierseksjonslov på trappene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i midten av desember frem forslag om ny eierseksjonslov som skal erstatte den eksisterende loven fra 1997. Våre eksperter redegjør for hva den nye eierseksjonsloven kan bety for aktører innen næringseiendom.

Frokostseminar
10.februar

Håndtering av IT-sikkerhetsrisiko

Vi tar for oss dagens risikobilde for sikkerhetsbrudd, hvordan virksomheter bør innrette seg for å oppfylle rettslige krav, hvordan sikkerhetsbrudd kan forebygges, og hvordan konsekvenser kan reduseres dersom et brudd likevel inntreffer. Seminaret vil gjennomføres på engelsk.

Frokostseminar
16.februar

Håndtering av ansatte ved kjøp og salg av virksomhet

Vellykket håndtering av ansatte i oppkjøpsprosesser er ofte et viktig ledd i å nå målet med transaksjonen, men krever god planlegging i en tidlig fase.

Konferanse
21.mars

Oslo Compliance Forum 2017

På Oslo Compliance Forum stiller vi noen av de vanskeligste og minst behagelige spørsmålene som næringslivet må forholde seg til.

One of the few firms able to combine strong legal skills, industry experience and commercial thinking. Thanks to its size it can advise on all legal areas when needed.