Aktuelt

Nyheter

Karl Even Rygh til Wiersholm

Publisert: tirsdag, 16.januar 2018

Med denne partnerrekrutteringen bekrefter og forsterker vi vår posisjon innen shipping.  

Nyhetsbrev

Hasteinnføring av MiFID II og MiFIR i Norge fra 1. januar 2018

Publisert: torsdag, 4.januar 2018

Norske myndigheter signaliserte i lang tid at implementeringen av MiFID II-regelverket ikke ville skje i Norge før tidligst sommeren 2018. Finanstilsynet besluttet likevel i desember å hasteinnføre MiFID II-regelverket i Norge etter delegasjon fra Finansdepartementet. 

Nyheter

Morten Goller er ny managing partner i Wiersholm

Publisert: onsdag, 3.januar 2018

Goller overtar lederrollen etter Nils H. Thommessen. 

Nyheter

Ny partner i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 2.januar 2018

Christel Søreide trer inn i partnerskapet fra nyttår. 

Arrangementer

Frokostseminar
14.februar

Anbudssamarbeid – hva er tillatt?

På dette seminaret ser vi på de praktiske konsekvenser av Høyesteretts dom i Ski/Follo-taxi saken.

Konferanse
22.mars

Oslo Compliance Forum 2018

I år er hovedtema er rettsstaten og rettssikkerhet i et compliance-perspektiv.

It is one of the strongest names among the Norwegian firms: it is full-service and covers all the areas."