Aktuelt

Nyhetsbrev

Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse

Publisert: mandag, 18.juni 2018

Stortinget vedtok sist uke endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsforetak. Selv om det i lovforarbeidet var særlig fokus på utfordringer i bemanningsbransjen, gjelder de vedtatte endringene for alle typer virksomhet og alle bransjer. 

Nyheter

Oslo tingrett underkjenner særnorsk eierspredningsregime

Publisert: torsdag, 14.juni 2018

Wiersholm har representert Netfonds i erstatningssak mot staten knyttet til krav om eierspredning i banker og forsikringsselskaper. Tingrettens dom i saken forelå 8. juni 2018. 

Nyheter

Ung i Finans hos Wiersholm

Publisert: torsdag, 7.juni 2018

Vi er sammen med DNB og Nordnet stolte sponsorer for dette spennende nettverket og var i går vertskap for deres sommeravslutning.  

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett

Publisert: tirsdag, 15.mai 2018

Solberg-regjeringen la i dag frem forslag til skatte- og avgiftsendringer. Her var det lite nytt under solen. Wiersholm redegjør her for de sentrale endringsforslagene, samt gir en oversikt over hvilke lovforslag man fortsatt venter på. 

Arrangementer

Frokostseminar
19.juni

Arbeidsgivers personvernplikter II

Ny personvernlov er nå vedtatt. De fleste virksomheter har nå kartlegging, analyser og dokumenter på plass for å være klare til GDPR trer i kraft i Norge. Men vet du som leder eller HR-rådgiver hva du gjør når ansatte ber om innsyn i sine personopplysninger?

Konferanse
5.desember

Nordic Buy Out Forum 2018

Nordic Buy Out Forum er en viktig arena for både Venture Capital/Private Equity bransjen og alle andre aktører (industrielle som finansielle) som har tilknytning til eller arbeider med transaksjonsmarkedet i Norge eller andre nordiske land.

" Excellent availability and delivery, with no material weaknesses."