Aktuelt

Nyhetsbrev

Norwegian-dommen: Morselskapet kan ikke anses som arbeidsgiver

Publisert: fredag, 14.desember 2018

Høyesterett avsa 12. desember dom i den mye omtalte Norwegian-saken. Hovedspørsmålet i saken var om piloter og kabinansatte i ulike datterselskaper i Norwegian-konsernet kunne kreve fast ansettelse i blant annet morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2018

Publisert: torsdag, 6.desember 2018

For åttende år på rad gikk Nordic Buy Out Forum av stabelen i regi av Wiersholm i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Nyheter

Seier for Rimfrost i Høyesterett

Publisert: onsdag, 21.november 2018

Wiersholm har bistått Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) i en prinsipiell sak for Høyesterett angående utstrekningen av patentlovens regler om tvungent verneting. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference 2018

Publisert: tirsdag, 20.november 2018

Wiersholm inviterte til næringslivets personvernkonferanse for tredje år på rad. 

Arrangementer

Konferanse
10.januar

Transfer Pricing Forum - Stavanger

Tema er konserninterne tjenester, som i bunn og grunn handler om hvordan kostnader ved konserninterne aktiviteter skal fordeles mellom konsernselskapene.

Konferanse
21.mars

Oslo Compliance Forum 2019

På Oslo Compliance Forum stiller vi noen av de vanskeligste og minst behagelige spørsmålene næringslivet må forholde seg til.

" Excellent availability and delivery, with no material weaknesses."