HVa kan vi gjøre for deg?

Wiersholm er et av Norges største advokatfirma med kontor sentralt plassert i Oslo. Vi er din samtalepartner og juridiske rådgiver i strategiske prosesser. Hos oss får du en samarbeidspartner med et kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling og et utrettelig øye på verdiskapning. Vi hjelper deg til å se mulighetene.

Høy juridisk kompetanse kombinert med forretningsforståelse, bransjekunnskap og handlekraft har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner i viktige og krevende saker.

Vi dekker næringslivets behov for juridisk bistand. Våre 160 advokater og 80 andre ansatte arbeider teambasert og løsningsorientert. Med vilje til å yte mer enn forventet for at du skal oppnå de resultatene du ønsker deg.