Vi skreddersyr team

I komplekse saker kreves spisskompetanse i flere juridiske disipliner. Vi favner dypt og bredt og er klare til å yte mer enn forventet ved å skreddersy team tilpasset utfordringen du står overfor.

Velutviklet teamarbeid kombinert med et personlig ansvar for dine interesser er en nøkkelfaktor i Wiersholm. Vår arbeidsform er fleksibel, kreativ og løsningsorientert, og det er alltid en advokat som har totalansvaret for deg.

Uansett hva som skjer deg

Vi dekker hele ditt behov for juridisk bistand, med særlig vekt på prosedyre og transaksjoner.

Transaksjoner

Vi har et av Nordens fremste transaksjonsmiljø, og våre advokater har hatt en stor rolle i mange av de største transaksjonene som har funnet sted i Norge.

Rådgivning i forbindelse med transaksjoner krever at vi forstår samspillet mellom de kommersielle og rettslige sidene ved transaksjonen og at vi tar hensyn til både norske og internasjonale rammevilkår. Vårt arbeid med transaksjoner utføres alltid av et team som dekker alle de aktuelle rettsområdene i transaksjonen, slik som skatterett, konkurranserett og arbeidsrett. Disse støtteområdene er ofte svært viktige for transaksjonen og er også områder der vi har markedsledende kompetanse.

Prosedyre

I prosedyre kan små detaljer i et hendelsesforløp være avgjørende for om et krav fører frem. De beste mulighetene for et positivt resultat får vi ved å formidle til retten en konsistent historie som støttes av bevismaterialet. Det krever gode retoriske evner. Vi vurderer sjansen for at kravet kan føre frem og om det er mulig eller ønskelig å løse tvisten utenfor domstolene. Hvis ikke, prosederer vi saken med ett mål for øye – å vinne.