mer enn du forventer

Vi hjelper ledelsen til å fremme systematiske og nytenkende tiltak som forbedrer lønnsomheten og konkurranseevnen.

Våre kompetente advokaters individuelle styrke bruker vi i team tilpasset deg og dine utfordringer.

Vi er spesialister på alle sentrale forretningsjuridiske fagområder og har spisskompetanse innen transaksjoner, prosedyre og juridisk rådgivning.

Vi er opptatt av å avdekke alle forhold som kan ha betydning for utfallet av en sak. Derfor starter vi ikke å arbeide med et oppdrag før vi kjenner den kommersielle konteksten. Det sikrer deg best mulig rådgivning om forhold av betydning også utenfor din kjernevirksomhet.

Våre klienter er i første rekke selskaper og organisasjoner i privat sektor, men vi bistår også offentlig sektor, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner.