Wiersholmskolen – vi tar karrieren din videre

En Wiersholmer skal yte den ekstraordinære innsatsen som frembringer det aller beste juridiske produktet. En god advokat er ikke noe man er, det er noe man blir. Den prosessen starter allerede i fullmektigtiden.

Wiersholmskolen er tilpasset de spennende utfordringene advokatbransjen står overfor og vi fremmer et læringsmiljø fremfor et tradisjonelt undervisningsmiljø. Vi tilrettelegger for reelle treningsarenaer der du får muligheten til å utvikle ditt potensial gjennom konstruktive tilbakemeldinger og tett dialog både individuelt og på teamnivå.

I starten av ditt ansettelsesforhold fokuseres det på de obligatoriske delene som inngår i din advokatfullmektigutdannelse, mens vi senere konsentrerer oss om både din faglige spesialisering og din personlige utvikling.

Du som Wiersholmadvokat skal ha den beste kompetansen som skal til for å lykkes som forretningsadvokat, i eller utenfor firmaet.

Kontaktpersoner

Klikk for detaljer

Lene Helstad Haugen

Senior HR rådgiver Se full CV