Aktuelt i Wiersholm

Alle arrangementer

Lunsjseminar
4.april

PSD 2 trer i kraft i Norge 1. april

De nye reglene tar sikte på å modernisere eksisterende regelverk om betalingstjenester i tråd med markedsutviklingen, åpne opp for økt konkurranse og innovasjon, samt bidra til sikrere bruk av betalingstjenester.