Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Student
24.april

Manuduksjon i obligasjonsrett

Onsdag 24. april holder Gunhild Dugstad, partner i Wiersholm, manuduksjon i obligasjonsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
30.april

Kurs i oppgaveteknikk

Tirsdag 30. april holder Harald Hellebust, partner i Wiersholm, kurs i oppgaveteknikk i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
2.mai

Manuduksjon i forvaltningsrett

Torsdag 2. mai holder Ronny Lund, partner i Wiersholm, manuduksjon i forvaltningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
6.mai

Manuduksjon: Grunnprinsippene i sivilprosessen med sideblikk til straffeprosessen

Mandag 6. mai holder Ragnhild J. Nakling og Hans Augun Parmann, senioradvokat og partner i Wiersholm, manuduksjon i sivilprosess.

Student
14.mai

Manuduksjon i erstatningsrett

Tirsdag 14. mai holder Christian Hauge og Viktor Johannes Matre, partner og advokatfullmektig i Wiersholm, manuduksjon i erstatningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.