Wiersholms faggruppe for fornybar energi oppsummerer sentrale regulatoriske hendelser fra andre kvartal 2024. Vi går gjennom regelendringer som er vedtatt, høringer og andre initiativer fra energimyndighetene, EU-regler som er på vei inn og praksis fra Reguleringsmyndigheten og Energiklagenemnda.

I oppsummeringen fra andre kvartal kan du blant annet lese om:

  • Endringer i energiloven for et mer forbrukervennlig strømmarked
  • Forslag om endringer i energilovens konsesjonssystem, herunder nye regler om tidlig saksavslutning, “henteplikt” for områdekonsesjonærer og lovregulering av detaljplanfasen
  • Regjeringens høring om støtteregimet for flytende havvind
  • Energidepartementets forslag til forskriftsregulering av nettselskapenes tilknytningsprosess, med nye regler om modenhetsvurderinger, reservasjoner og kapasitetskø
  • NVEs forslag til ny maksprisregulering for fjernvarme

Lov- og forskriftsendringer

Høringer og regulatoriske initiativer

Nye EU-regler som vil få betydning for norsk fornybarsektor

Praksis fra Reguleringsmyndigheten og Energiklagenemnda

Andre nyheter