Erik Thyness har bred erfaring som rådgiver til energi- og industriselskaper, finansinstitusjoner og verdipapirforetak i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner samt i andre spørsmål der det kreves innsikt i finans og regnskap i tillegg til juridisk kompetanse. Erik bistår også i tvister som involverer selskapsrett, verdipapirrett, skatt, pensjon og kontraktsrett.

Erik er medforfatter av bøkene Cross Border Mergers in Europe (Brussels, 1989) og Boye/Meyer (red.), Fusjoner og oppkjøp (Oslo, 2008).

Erik er topprangert innen sine spesialområder i alle anerkjente advokatrangeringer, herunder som "star performer" innen M&A/Corporate av Chambers and Partners.

Erik Thyness is widely recognised as an outstanding practitioner in the fields of M&A and capital markets, with one source enthusing that "I have never met a lawyer so accomplished in so many different legal areas."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

  • Erik har vært rådgiver i forbindelse med mange av de viktigste transaksjonene fra 90-tallet og frem til i dag. Som eksempler kan nevnes sammenslåingen av Nycomed og Amersham, etableringen og børsnoteringen av Yara, sammenslåingen av Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil, etableringen og børsnoteringen av Statoil Fuel & Retail, etableringen av Sapa gjennom sammenslåing av virksomhet fra Norsk Hydro og Orkla, og Schibsteds joint ventures med Telenor, Singapore Press Holdings og Naspers.

Arbeidserfaring

  • Partner, Wiersholm, 1996 (Managing Partner, 2006-2012)
  • Advokat/juridisk direktør, Hafslund Nycomed AS, 1993-1996
  • Advokatfullmektig/advokat, Norsk Hydro ASA, 1998-1989 og 1991-1993
  • Dommerfullmektig, Sør-Gudbrandsdal tingrett, 1989-1990

Utdannelse

  • Møterett for Høyesterett, 2007
  • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1987