Fredrik Hollen har spesialisert seg på forretningsutvikling og prosjektledelse. Han har en MBA fra EAE Business School i Barcelona, og bakgrunn fra økonomi- og forretningssiden i mediebransjen, hvor han ledet flere komplekse prosjekter innen omorganiseringsprosesser, digitalisering og innovasjon.

Fredrik jobber med digitaliserings- og effektiviseringsprosesser internt i Wiersholm, samt større anbudsprosesser og intern kompetanseutvikling. I tillegg bistår han for tiden flere klienter med prosjekter knyttet til forberedelse mot den kommende personvernforordningen (GDPR), samt kjøp og salg av virksomheter for oppkjøpsfond og industrielle aktører.

Arbeidserfaring

  • Forretningsutvikler og prosjektkoordinator, Wiersholm, 2017
  • Forretningsutvikler, Egmont Publishing 2015
  • Business Controller, Egmont Publishing 2014

Utdannelse

  • Master of Business Administration, EAE Business School, Barcelona, 2013
  • Bachelor i Økonomi og Ledelse, Handelshøyskolen BI, Oslo, 2010