Harald Merckoll arbeider hovedsakelig med skatterett i forbindelse med transaksjoner og restruktureringer. Han bistår også internasjonale klienter med etablering av selskapsstrukturer, internprising og internasjonal beskatning.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2014