Hans Erik Johnsen arbeider med immaterialrett, kringkastings-/medierett, teknologi- og telekommunikasjonsrett og varemerke-/markedsføringsrett. Han yter også generell bistand til selskaper i medie-/teknologi-/telekomsektorene. Hans Erik har lang erfaring med omfattende kontraktsforhandlinger i disse markedene og med strategisk og juridisk rådgivning. Han besitter bred bransjeerfaring og har også hatt styreverv hos viktige markedsaktører.

Hans Erik er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på immaterialrett og TMT av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

A client states that Hans Erik Johnsen is "the best sponsorship lawyer in Norway." He also has expertise in issues relating to broadcasting and marketing as well as copyright and trade marks. Another client appreciates that "we speak the same language, it's easy communication, and he has solid knowledge of the field."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Bistand til et stort norsk medieselskap i forhandlinger rundt de operasjonelle følgene av et større aksjesalg. Rådgivning til et av verdens største teknologiselskaper i en omfattende immaterialrettstvist. Bistand til norske aktører vedrørende avtaler rundt noen av norsk idretts mest attraktive sponsorobjekter.
 •  
 • Representasjon av en stor global aktør i en tvist rundt et betydelig IT-utviklingsprosjekt. Bistand til Norges største TV-distributør i en omfattende forhandling/tvist med to av Norges største kringkastere.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2008
 • Advokat, Wiersholm, 2005
 • Advokat, Telenor ASA, 1996-2004
 • Dommerfullmektig, Ytre Follo tingrett, 1995-1996
 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Lund, Gundersen, 1993-1995
 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Lund & Co, 1993
 • Redaktør, Jussens Venner, 1992

Utdannelse

 • Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1992
 • Spesialfag Sjørett, Universitetet i Oslo, 1991

Verv

 • Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett, medlem
 • Fagutvalget for medie- og markedsrett, Juristenes Utdanningssenter, medlem