Aleksandra Segelstad arbeider hovedsakelig med finansregulatoriske rammevilkår og verdipapirrett. Aleksandra har også erfaring fra arbeid med transaksjoner, herunder børsnoteringer, og selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015
  • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, 2014

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015
  • Engelsk (årsenhet), Universitetet i Oslo, 2008-2009