Nicolai Skjold arbeider med granskning, compliance og tvisteløsning innen et bredt spekter av fagområder.

Nicolai bistår norske og internasjonale selskaper og det offentlige i saker som gjelder foretaksstraff, varsling og internasjonale sanksjoner. Han har bred erfaring innen kontraktsrettslig tvisteløsning og prosedyre.

Nicolai Skjold er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015