Elisabeth Lian Haugsdal arbeider med EU/EØS- og konkurranserett, statsstøtterett, samt forvaltningsrett og tvisteløsning. Hun bistår klienter i ulike konkurranserettslige spørsmål, herunder i forbindelse med håndtering av fusjoner og oppkjøp og saker overfor konkurransemyndighetene.

Haugsdal har også erfaring med å bistå aktører i statsstøtterettslige spørsmål overfor EFTAs overvåkningsorgan, og har inngående kjennskap til det EU/EØS-rettslige rammeverket gjennom sin erfaring som juridisk rådgiver i EFTA Sekretariatet i Brussel.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2017
  • Juridisk rådgiver, EFTA Sekretariatet i Brussel, 2015
  • Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma, 2013

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
  • Master of Laws (LL.M) i konkurranserett, King’s College London, 2011
  • Økonomi og ledelse, Handelshøyskolen BI, 2007