Ellen Røyneberg arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning for nasjonale og internasjonale selskaper særlig innenfor arbeidsrett og personvern.

Ellen har bistått i flere større og mindre nedbemanninger, omorganiseringer, individuelle oppsigelsessaker. Hun har også mye erfaring med arbeidsrettslig rådgivning i transaksjoner. Videre har Ellen erfaring fra kollektiv arbeidsrett og tolkning av tariffavtaler, blant annet gjennom ett år i Den norske Legeforeningen.

Ellen bistår ellers med et bredt spekter av ulike arbeidsrettslige problemstillinger, herunder varsling, arbeidstid, arbeidsmiljø, inn-/utleie av arbeidskraft.

Ellen har også betydelig kompetanse innenfor personvern, og bistår klienter i konkret rådgivning knyttet til enkeltsaker og generell bistand for etterlevelse av regelverket.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Advokat, Den norske Legeforeningen, 2017
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2014

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2013