Fredrik Dahm arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innenfor selskaps-, verdipapir-, samt forsikrings- og erstatningsretten. Innenfor forsikrings- og erstatningsretten arbeider han særlig med styre- og revisoransvar. Med erfaring fra transaksjoner og finansregulatoriske rammevilkår arbeider Fredrik også med tvisteløsning og rådgivning innenfor bank- og finanssektoren. Han har flere års erfaring som advokat i bank/meglerhus, herunder innenfor investment banking. Fredrik er i tillegg utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor forretningsjus, skatt og regnskap.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Advokat/advokatfullmektig, Swedbank Norge, 2013
  • Juridisk avdeling, First Securities ASA, senere Swedbank Norge, 2011
  • Forretningsførsel, regnskap og daglig leder-funksjoner, First Business Services AS, 2007

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2010
  • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 2005