Georg Abusdal Engebretsen arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og det offentlige innen compliance og granskning. Han har betydelig erfaring og fagkunnskap innenfor et bredt spekter av compliancerettslige problemstillinger i en rekke bransjer, herunder teknologi, industri og shipping. Georg er i tillegg en erfaren prosedyreadvokat, og har blant annet prosedert saker vedrørende overtredelsesgebyr i konkurranseretten. Han brukes ofte som foredragsholder, både i Norge og i utlandet. Han er mangeårig medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for compliance.

Georg er flere ganger rangert som en av Norges beste advokater innen granskning og compliance i Finansavisens årlige advokatundersøkelse, både på hovedlisten og som vinner i "up & coming"-kategorien. Han er også rangert på Individnivå i Chambers & Partners.

Georg Abusdal Engebretsen receives strong support from clients, one of whom is impressed with his "good technical knowledge and ability to apply it to commercial questions." He assists a varied list of clients with compliance procedures and investigations.

Chambers Europe, 2019

Utvalgte Prosjekter

 • Granskning av mulige misligheter i interaksjon med offentlige myndigheter.
 •  
 • Juridisk bistand til behandling av varslingssaker ifb. med rammeavtale.
 •  
 • Gjennomgang av tilgangskontroll til saksbehandlingssystemer, herunder rutiner for tilgang til og behandling av personopplysninger, samt etterlevelse av dette i en større offentlig organisasjonen.
 •  
 • Granskning som følge av intern varsling for offentlig organ.
 •  
 • Faktaundersøkelse, rettslig vurdering og rapportering til myndigheter i sak om mulig korrupsjon, utroskap og skatteunndragelser i privat sektor.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2019
 • Senioradvokat, Wiersholm, 2015
 • Fast advokat, Wiersholm, 2011
 • Dommerfullmektig, Eiker, Modum og Sigdal tingrett, 2010-2011
 • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2007

Utdannelse

 • Master of Laws (LLM) (Master in International Trade and Commercial Law), Durham University, 2007
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007