Georg Abusdal Engebretsen arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og det offentlige innen compliance og granskning. Han har betydelig erfaring og fagkunnskap innenfor et bredt spekter av compliancerettslige problemstillinger i en rekke bransjer, herunder teknologi, industri og shipping. Georg er i tillegg en erfaren prosedyreadvokat, og har blant annet prosedert saker vedrørende overtredelsesgebyr i konkurranseretten. Han brukes ofte som foredragsholder, både i Norge og i utlandet.

Georg er flere ganger rangert som "up-and-coming" advokat innen granskning og compliance i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

According to his clients, Georg is acknowledged for his "good technical knowledge and ability to apply it to commercial questions."

Chambers Europe, 2019

Arbeidserfaring

  • Partner, Wiersholm, 2019
  • Senioradvokat, Wiersholm, 2015
  • Fast advokat, Wiersholm, 2011
  • Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett, 2010-2011
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2007

Utdannelse

  • Master of Laws (LLM) (Master in International Trade and Commercial Law), Durham University, 2007
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007