Hanne C. Nilsen arbeider hovedsakelig med transaksjoner, inkludert kjøp og salg av virksomhet for oppkjøpsfond og industrielle aktører. Hennes viktigste fagområder er selskaps- og kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2014

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2014
  • Enkeltemner, China University of Political Science and Law, 2013