Hanna Norman Kvenshagen jobber hovedsakelig med kontraktsrett, prosedyre og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016

Utdannelse

  • Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2016