Henriette Graff arbeider med prosedyre og tvisteløsning, hovedsakelig innen arbeidsrett og generell arbeidsrettslig rådgivning.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013-2017
  • Delstudier, Illinois Institute of Technology, Chicago-Kent College of Law, 2016
  • Bachelor i International Relations, Boston University, 2009-2013
  • Delstudier ved Université de Genève, 2011