Helene Stahl arbeider hovedsakelig med selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger i forbindelse med transaksjoner/M&A.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitet i Tromsø, 2018