Ingvild Bjørge Aarskog arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innenfor kontraktsrett og immaterialrett, herunder opphavsrett, patentrett og varemerkerett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018