Ingvild Bjørge Aarskog arbeider hovedsakelig med oppkjøp og fusjoner, selskapsrett og immaterialrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018