Julie Dahl Sagmo arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og forretningsjuridisk rådgivning innenfor arbeidsrett og compliance.

Innenfor disse fagområdene har Julie blant annet bistått på en rekke større og mindre granskningssaker, i offentlig så vel som privat sektor. Hun har også lang erfaring med selskapsgjennomgang på arbeidsrettens område i forbindelse med transaksjoner/M&A.

Julie bistår ellers med et bredt spekter av ulike problemstillinger som knytter seg til arbeidslivet, herunder varsling, personvern, arbeidstid, arbeidsmiljø, omstilling og nedbemanning, inn-/utleie av arbeidskraft, samt oppsigelser og annet opphør av arbeidsforhold.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Secondment hos multinasjonal industribedrift innen maritim sektor, 2016
  • Advokatbevilling, 2014
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2012

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012
  • Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Bergen, 2007