Kenneth Døvik Eliassen arbeider med tvisteløsning og transaksjoner, hovedsakelig innenfor energisektoren. Han bistår også i forbindelse med selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring

  • Secondment, Equinor, 2018
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016