Kristiane Aarvik arbeider med saker relatert til immaterielle rettigheter, media- og markedsføringsrett, teknologi og tvisteløsning og inngår i Wiersholms IPR/teknologiteam.

Store deler av Kristianes arbeid består av å bistå klienter med forhandlinger og utarbeidelse av ulike kommersielle kontrakter som lisens-, distribusjon- og agentavtaler. Hun har også betydelig erfaring med kartlegging av immaterielle rettigheter i forbindelse med due diligence prosesser for å avdekke potensielle utfordringer og sikre verdier i transaksjoner.

Kristiane rådgir i spørsmål om bruk, beskyttelse og forvaltning av immaterielle rettigheter, herunder spørsmål knyttet til varemerker, patenter, åndsverk og design. Kristiane arbeider også med markedsføringsrettslige spørsmål som villedende markedsføring, produktetterligninger, god forretningsskikk, samt markedsføring overfor forbrukere.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2017
  • Fast advokat, Selmer, 2016
  • Dommerfullmektig, Sandefjord tingrett, 2015
  • Advokatfullmektig, Selmer, 2012

Utdannelse

  • Master of European law (LL.M.), Kings College, London, 2012
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012