Martin Ø. Kveim arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015
  • Arbeidsgruppeleder, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen, 2011-2012 og 2013-2014

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
  • LLM (Master of Laws), King's College London, 2015
  • Valgfag, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013