Morten Nadim arbeider hovedsakelig med prosedyre og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2017
  • Vitenskapelig assistent, universitetslektor, forsker og universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2012–2017

Utdannelse

  • Ph. D., Universitetet i Bergen, 2017
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012