Olav Fr. Perland arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning i selskaps-, verdipapir- og erstatningsrett. Han har særlig erfaring med ansvarssaker, inkludert styreansvar, profesjonsansvar og informasjonsansvar. Han har i de senere år arbeidet mye med tvistesaker i bank- og finanssektoren. Olav har gjennom flere år vært fagansvarlig og foreleser i faget "Selskapsrett 2 – transaksjoner, børs- og verdipapirrett" på masternivå på siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI. Han er også forfatter av flere artikler på sine spesialområder.

Olav har en ph.d.-grad fra Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tilretteleggeransvar – Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner".

Olav er rangert som en av Norges ledende eksperter på prosedyre og tvisteløsning av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Olav Perland represents clients in corporate litigations and is described by sources as being “excellent at company law.” He is highly active in professional liability cases and finance disputes.

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Olav leder Wiersholms team som bistår Deutsche Bank med inndrivelse av krav på ca. USD 300 millioner mot Sebastian Holding Inc., derunder sak om utlegg i samtlige aksjer i det norske IT-selskapet Confirmit AS hvor banken sommeren 2018 fikk enstemmig gjennomslag for flere prinsipielt viktige spørsmål i Høyesterett.
 •  
 • Olav representerte Danske Bank for Høyesterett i sak mot Bremanger kommune. Saken gjaldt gyldigheten av noen avtaler om rentederivater (swapsjoner) inngått mellom banken og kommunen med en markedsverdi på ca. kr. 130 millioner. Banken fikk enstemmig medhold i Høyesterett om at avtalene var gyldige.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2008
 • Doktorgradstipendiat, Handelshøyskolen BI, 2003-2007
 • Advokat, Wiersholm, 1999
 • Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 1997
 • Advokatfullmektig/advokat, Thommessen Krefting Greve Lund AS, 1996-1999

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett, 2016
 • Ph.D., Universitetet i Bergen, 2009
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1995