Pernille Gjerde Lia jobber særlig med saker relatert til personvern, teknologi og immaterielle rettigheter.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017
  • Juridiske valgemner, Vrije Universiteit Amsterdam, 2015-2016