Sondre Dyrland arbeider i hovedsak med petroleumsrett og kontraktsrett innenfor olje- og gassindustrien. Hans kompetanse omfatter blant annet petroleumsloven med tilhørende forskriftsverk, samarbeidsavtalen og andre avtaler i petroleumsvirksomhet, forskjellige produktsalgsavtaler og fabrikasjonskontrakter.

Sondre bistår blant annet oljeselskaper og leverandører med avtaleforhandlinger/kontraktsarbeid, betenkninger/utredninger og tvisteløsning på disse områdene. Han benyttes også som voldgiftsdommer.

Sondre har doktorgrad på en avhandling om gassalgskontrakter, og har publisert flere bøker og artikler. Han benyttes også som foreleser, veileder og sensor.

Sondre er rangert som en av Norges ledende eksperter på petroleumsrett av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Sondre Dyrland is lauded by clients and market players alike, with one source enthusing about his "high level of commercial awareness and strategic perspective." Clients appreciate his "top legal skills," his "high integrity" and his "vast experience."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Rådgiver for Olje- og energidepartementet i forbindelse med fullskala CO2-fangst- og lagringsprosjekt.
 •  
 • Ansvarlig for regulatoriske spørsmål og due diligence i forbindelse med en rekke olje- og gasstransaksjoner og gassinfrastrukturtransaksjoner.
 •  
 • Betenkninger og utredninger om kontraktsrettslige og regulatoriske spørsmål, samt tvisteløsning.
 •  
 • Prisrevisjoner i langsiktig gassalgskontrakter.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2016
 • Partner, Kluge Advokatfirma, 2010
 • Advokat, Kluge Advokatfirma, 2007
 • Juridisk rådgiver, Norges Bank Investment Management, 2007
 • Doktorgradsstipendiat, Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 2002 Advokatfullmektig, Norsk Hydro ASA, 2001

Utdannelse

 • Dr. juris, Universitetet i Oslo, 2007 Cand. Jur., Universitetet i Oslo, 2001