Dispute Control gir det beste rammeverket for en presis vurdering av det sannsynlige utfallet av en tvist  tidlig i prosessen. Dette er avgjørende for å ta gode beslutninger.

I Wiersholm er vi lidenskapelig opptatt av å løse våre klienters tvister – så raskt og effektivt som mulig. Vi søker derfor alltid å først finne en utenrettslig løsning med motparten – enten gjennom forhandlinger eller mekling. Men hvis det ikke går, prosederer vi saken for retten med ett mål for øye: å vinne.

Det er viktig å forutsi det sannsynlige utfallet av tvisten hvis det blir prøvd for retten med så få forutsetninger som mulig. Ellers kan du ikke ta kvalifiserte og informerte strategiske beslutninger. Presis risikoevaluering av en tvist krever en grundig og systematisk tilnærming, og det kan være utfordrende å få tilgang til all relevant dokumentasjon og innsikt i et tidlig stadium.

Dispute Control gir full kontroll, og best mulig grunnlag for beslutninger og saksbehandling. Dette holder kostnadene nede – både internt og eksternt.