Dommerfullmektigpermisjon

Mulighet for permisjon for å arbeide som dommerfullmektig

Vi er svært opptatte av å tilby våre ansatte kontinuerlig kompetanseutvikling. Mye av utviklingen vil foregå “inhouse”, både gjennom saksarbeid og kurs i regi av Wiersholmskolen. I andre sammenhenger kan det være ønskelig å innhente kunnskap og erfaring utenfra. For enkelte vil det være mer relevant med utleie eller secondments, for andre vil det være nyttig med permisjon for å arbeide som dommerfullmektig.

Flere av våre ansatte opplever å få stort utbytte av å være dommerfullmektig i en periode. Det bidrar til faglig utvikling, både gjennom prosesserfaring og ved at man får jobbe bredt med en rekke fagområder. I tillegg får man god erfaring med å arbeide selvstendig, ved å bli fortrolig med å ta selvstendige beslutninger og ved å lede rettsmøter.