Chambers Europe, 2022

Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2004

Fast advokat, BAHR, 2002

Stipendiat, Universitetet i Oslo, 1997

Advokatfullmektig, Telenor, 1996

Utdannelse

Dr. juris, Universitetet i Oslo, 2003

Gjesteforsker, Harvard Law School, 1997

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1995

Magister Juris i European and Comparative Law (M.jur) med fagene EU-rett, menneskerettigheter, kontrakts- og erstatningsrett, Oxford University, 1993

Verv

Medlem av utvalg som skulle evaluere sider ved Skatteklagenemnda, 2018 - 2019

Styremedlem Wilh.Wilhelmsen ASA/Wilh.Wilhelmsen Holding ASA, 2005 - 2016

Medlem, og senere leder, av Advokatforeningens skattelovutvalg , 2005 - 2015

Styremedlem, Vistin Pharma ASA, 2018 - d.d.,

Medlem av bedømmelseskomitéer for doktorgrad/amanuensis-stilling, 2011,

Revisor til Nobelstiftelsen, 2017 - d.d.,

Medlem av Torvik-utvalget, "Et helhetlig skattesystem", NOU 2022:20, 2022

Medlem av Advokatforeningens tvistelovsutvalg, 2020 - d.d.,

Styremedlem Christen Sveaas' kunststiftelse, 2019 - d.d.,

Utmerkelser

Highly Regarded, World Tax, Tax, 2024

Women in Tax Leader, World Tax, Tax, 2024

Band 1, Chambers Europe, Tax, 2024

Hall of Fame , Legal 500, Tax, 2024

Topp 3, Advokatundersøkelsen, Finansavisen, Skatterett, 2023

Hall of Fame, Legal 500, Tax, 2023

Band 1, Chambers Europe, Tax, 2023

Band 1 , Chambers Europe , Tax, 2022

Leading individuals , Legal 500 , Tax , 2022

Band 1, Chambers Europe, Tax, 2021

Leading individuals, Legal 500, Tax, 2021

Band 1, Chambers Europe, Tax, 2020

Leading individuals, Legal 500, Tax, 2020