Andreas Bullen arbeider særlig med internprising, internasjonal skatterett, norsk bedriftsskatterett og EØS-skatterett. Han bistår mange selskaper med internprising, inkludert valg av virksomhetsstruktur, utarbeidelse av konserninterne avtaler og internprisingsdokumentasjon, klagesaker og rettsaker.

Andreas har skrevet doktorgradsavhandling (PhD) ved Universitetet i Oslo med tittelen "Arm's length transaction structures: Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing". Andreas sin doktoravhandling ble tildelt Mitchell B. Carroll Prize av International Fiscal Association og European Academic Tax Thesis Award av EU-kommisjonen og den europeiske skatteprofessorforeningen. Andreas er også forfatter av boken "EU, EØS og skatt: De fire friheter og direkte beskatning" og en rekke artikler om nasjonal og internasjonal skatterett, inkludert EØS-skatterett.

Andreas er rangert som en av Norges ledende eksperter på skatterett av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Interviewees laud Andreas Bullen's "excellent knowledge of international tax law." He is particularly well versed in transfer pricing matters.

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Bistand til flere norske oljeselskaper i rettssaker og klagesaker mot Oljeskattekontoret vedrørende internprising av våtgass (LPG) og konserninterne tjenester
 •  
 • Bistand til skattytere i rettsaker og klagesaker vedrørende konserninterne overdragelser av immaterielle eiendeler og allokering av eierskap til immaterielle eiendeler innad i et konsern

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2013
 • Stipendiat ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2006-2010
 • Advokat, Wiersholm, 2002

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett, 2015
 • PhD, Universitetet i Oslo, 2010
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2002

Verv

 • IFA Norge, styreleder
 • Gyldendal Rettsdata: Skatterett, Redaksjonsrådsmedlem
 • Skatterett: Tidsskrift for skatt og avgift, Redaksjonsrådsmedlem
 • Advokatforeningens skattelovutvalg, medlem