Jan Fougner er spesialist på prosedyre og arbeidsrett og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslig, politisk og omdømmemessig risiko. Han har prosedert om lag 20 saker i Høyesterett. I tillegg arbeider Jan med kontraktsrett, petroleumsrett, forvaltningsrett, miljørett og erstatningsrett. Han er Professor II i Arbeidsrett på Handelshøyskolen BI og forfatter av en rekke fagbøker. Han foreleser jevnlig og har bred erfaring fra offentlige og private styrer, råd og nemnder. Han har også ledet flere store granskninger.

Jan har bred erfaring med ledelse og endringsprosesser der kollektive arbeidsrettslige rammevilkår og gjenvinning av arbeidsgivers styringsrett står sentralt. Han er også ledende i Norge på compliance, antikorrupsjon, foretaksstraff, konflikt- og krisehåndtering og etterfølgende opprydningsprosesser under både norsk og internasjonal lovgivning, inkludert Foreign Corrupt Practices Act.

Jan er rangert som Norges aller fremste ekspert på granskning i Finansavisens årlige advokatundersøkelse, og som en ledende arbeidsrettsekspert av Chambers and Partners og Legal 500.

Jan Fougner leads the Wiersholm employment practice and is a top practitioner in the market. One client reports: "He has an extraordinary combination of understanding the individual approach and then managing to go from there to the strategic level, and moving up and down that path, combining the strategic and the individual elements."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Jan fikk gjennomslag i Høyesterett for at advokaters granskningsarbeid, som den klare hovedregel, er underlagt taushetsplikt og dermed unntatt fra fremleggelsesplikt på lik linje med annet advokatarbeid.
 •  
 • Jan var den sentrale eksterne rådgiver i omstrukturering av betydelig norsk produksjonsvirksomhet.
 •  
 • Jan var den sentrale eksterne rådgiver ved flere skifter av toppledere i store norske virksomheter.
 •  
 • Jan var den sentrale eksterne rådgiver ved skifte av tariffavtaleregime i stor norsk produksjonsvirksomhet.
 •  
 • Jan har vært sentral i Høyesteretts klargjøring av rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Fougner fikk i 2014 gjennomslag i Høyesterett for at det krever mye å tilsidesette arbeidsgivers skjønn i ansettelsessaker, også ved påstander om diskriminering.

Arbeidserfaring

 • Professor II, Handelshøyskolen BI, 2015-
 • Partner, Wiersholm, 1994
 • Advokat, Wiersholm, 1993
 • Advokat, Regjeringsadvokatembetet, 1988-1993
 • Redaktør, ”Arbeidsrett”, Universitetsforlaget, 2004–2013
 • Hovedredaktør, ”EasyFind Arbeidsrett”, 1999
 • Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1988-1994
 • Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1986-1987

Utdannelse

 • Ph.D., Handelshøiskolen, Universitetet i Aarhus, 2007
 • Møterett for Høyesterett, 1993
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1988

Verv

 • Leder av Advokatforeningens Lovutvalg for arbeidsrett